Phòng khám gan 12 kim mã

BẢN ĐỒ PHỦ SÓNG VTV

Chú thích bản đồ
  • Đối với các vùng có cường độ sóng mạnh (màu đỏ) có thể sử dụng ăng ten trong nhà để bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Đối với các vùng có cường độ sóng yếu (màu xanh) cần sử dụng ăng ten ngoài trời để bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Đối với các vùng không có sóng (không tô màu) hiện chưa thể thực hiện việc bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Được xem nhiều

  • ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ DVB-T2

  • PHỤ KIỆN-THIẾT BỊ

  • ANDROID TIVI SMART BOX

  • TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

HOÀNG PHÁT - © Copyright 2010 - http://dauthukts.net , All rights reserved.