Phòng khám gan 12 kim mã

CÔNG CỤ HỖ TRỢ THÔNG TIN TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT

Công cụ này giúp bạn tra cứu thông tin về tín hiệu truyền hình số mặt đất, phục vụ cho việc sử dụng thiết bị đầu thu số mặt đất DVB-T2 một cách hiệu quả nhất.

Công cụ được xây dựng dựa trên tính toán lý thuyết với thiết bị thu và điều kiện thu chuẩn, do đó kết quả tra cứu chỉ mang tính tham khảo và có thể có sai khác một phần nhỏ so với việc thu truyền hình số của người dùng trong thực tế. 

Để sử dụng công cụ, các bạn tra cứu theo địa chỉ: http://thudtv.rfd.gov.vn:99/user_interface/


Được xem nhiều

  • ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ DVB-T2

  • PHỤ KIỆN-THIẾT BỊ

  • ANDROID TIVI SMART BOX

  • TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

HOÀNG PHÁT - © Copyright 2010 - http://dauthukts.net , All rights reserved.